Home Колекции За нас Ревю Магазини Контакти
BG Eng

За да удовлетвори високите изисквания на своите партньори, „Арайс“ продължава да се развива творчески и технологично, предлагайки адекватен отговор на динамичната и променяща се среда. Дневният капацитет на фабриката е 200 - 250 чифта. С помощта на дизайнери от Италия, екип от професионалисти разработва колекции с подчертан и уникален стил, като ежегодно създава от 80 до 100 нови модела, разделени на сезони есен/зима и пролет/лято.

„АРАЙС" ООД  подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG16RFOP002-2.073-6591-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 04.08.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.